کاربر میهمان، به سايت انجمن قلب و عروق و تنفس ايران خوش آمدید
 

جستجو در مقالات بر اساس :

 
نام مقاله : مروری بر تاثيرات توانبخشي قلب و عروق و تنفس در بهبود کیفیت زندگی سالمندان   ( تعداد دفعات نمايش : 2404 بار )
موضوع مقاله : توانبخشي قلبي
نويسنده : رضا قلمقاش ؛ فخرالدین نورمحمدی ؛ احمد موسویان ؛ حسن عشایری ؛ اعظم حسینی
چکیده زمینه و اهداف: با وجود پیشرفت چشمگیر درمانهای سالمندان، همچنان عده ای از آنها از افت کیفیت زندگی ، کاهش ظرفیت توانائی عملکردی، محدودیت و عدم توانائی در انجام امور روزمره رنج می برند. در طی این مطالعه با استناد به تحقیقات متعدد انجام شده ، میزان تاثیر اجرای برنامه های توانبخشی قلب و عروق و تنفس بر عوامل موثر بر بهبود کیفیت زندگی سالمندان بررسی خواهد شد. روش ها: در طی این مطالعه تعداد 50 مقاله ، دستورالعمل و کتاب مرجع در این زمینه مورد بررسی جامع قرار گرفت. کلیه اطلاعات و نتایج مورد استفاده در مقالات مذکور، از نظر گروه محقق و سالمندانِ شرکت کننده، انواع برنامه های توانبخشی، نتایج بدست آمده بر تغییرات left ventricular ejection fraction, ventricular contractibility, cardiac output, functional capacity, Vo2max, anaerobic threshold, مورد بررسی جامع قرار گرفت. نتایج: در نتایج تحقیقات مذکور گزارش میگردد که بدنبال شرکت سالمندان در برنامه های جامع توانبخشی قلب و عروق و تنفس، افزایش معنی داری در کیفیت زندگی بیماران، کاهش میزان مرگ ومیر، افزایش طول عمر، افزایش Vo2maxو حداکثر آستانه خستگی(anaerobic threshold) بدست می آید. نتایج حاصله دلالت بر این دارد که افزایش کیفیت زندگی در سالمندان شرکت کننده در برنامه های جامع توانبخشی قلبی نسبت به شرکت کنندگان در برنامه های مبتنی بر ورزش بطور معنی داری بیشتر است. تفاوت معنی داری بین شرکت ایشان در برنامه های ورزشی با شدت بالا نسبت به شدت متوسط و پائین دیده نمی شود. شرکت در این برنامه ها باعث افت معنی دار در تعداد ضربان قلب ، فشار خون سیستولیک، Rate of Pressure Product(RPP)، تعدیل در فعالیت سمپاتیک، افزایش معنی دار کسر جهشی بطن چپ و خروجی بطن و ظرفیت توانائی عملکردی ایشان خواهد شد. Anaerobic threshold سالمندان نیز افزایش معنی داری می یابد. ارکان یک برنامه موثر در اغلب این تحقیقات risk stratification ، تجویز ورزش از طریق اندازه گیری گازهای تنفسی و اندازه گیری آستانه خستگی، شرکت در کلاسهای Life style change و آموزش نحوه صحیح ورزش و کنترل علائم حیاتی و حتی تستهای بیمار محور بوده است. در بعضی از تحقیقات بر شروع زود هنگام برنامه های توانبخشی خصوصا در زمان بستری بعد از جراحی نیز تاکید می شود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج مشهود توانبخشی قلب و عروق و تنفس بر بهبود کیفیت زندگی سالمندان، به نظر میرسد بهتر است از طرفی بر افزایش کیفیت مراکز توانبخشی قلبی کشور و اجرای زود هنگام این دسته از برنامه ها در بخشهای جراحی سالمندان و مراکز نگهداری ایشان تاکید نمود و از طرف دیگر نیز سالمندان را برای شرکت در برنامه های جامع توانبخشی قلب و عروق و تنفس ترغیب نمود. واژگان کلیدی: توانبخشی قلب و عروق و تنفس، سالمندان
 

استفاده از مقالات و اخبار سايت تنها با ذكر نام سايت و ماخذ بلامانع است