کاربر میهمان، به سايت انجمن قلب و عروق و تنفس ايران خوش آمدید
 

جستجو در مقالات بر اساس :

 
نام مقاله : بررسي تاثيرات توانبخشي قلبي بر ظرفیت توانائي عملكردي بیماران پس از جراحي دریچه اي قلب   ( تعداد دفعات نمايش : 2026 بار )
موضوع مقاله : توانبخشي قلبي
نويسنده : رضا قلمقاش ؛ بابک گوشه2؛ آنیتا عمرانی1؛ محمد رضا کيهاني1
چکیده مقدمه: اغلب بیماران منتخب جراحی دریچه ای قلب، بعد از انجام جراحی همچنان از نارسائی قلبی و عدم توانائی در انجام امور روزمره رنج می برند. در این تحقیق میزان تاثیر اجرای برنامه های توانبخشی قلبی بر تغییرات ظرفیت توانائی عملکردی این دسته از بیماران بررسی خواهد شد. روش ها:15 نفر از بیماران مبتلا به تنگی و یا نارسائی دریچه میترال وآئورت، که حداقل مدت 6 هفته از جراحی ترمیم و یا تعویض دریچه ایشان گذشته بود، تحت معاینات و ارزیابی های اولیه قرارگرفته، با استفاده از روش اکو کاردیوگرافی، میزان کسر جهشی بطن چپ؛ و با استفاده از تست ورزش و پرسشنامه DUKE، ظرفیت توانائی عملکردی ایشان اندازه گیری شد. بیمارانی که از نظر قلب و عروق دارای ثبات بودند، به مدت 4 تا 6 هفته در یک برنامه توانبخشی قلبی مبتنی بر ورزش شرکت داده شدند. در طی مدت، بیماران 2تا4 بار در هفته، روزانه 30 تا 45 دقیقه بر روی تریدمیل با پروتکل Ramp و با شدت 60 تا 85% حداکثر اکسیژن مصرفی ورزش نمودند. پس از اتمام برنامه توانبخشی قلبی، بیماران شرکت کننده تحت تست ورزش و اکوکاردیوگرافی مجدد قرار گرفتند و پرسشنامه DUKE را تکمیل نمودند. نتایج:در بررسی نتایج تست ورزش، حداکثر ظرفیت توانائی عملکردی بیماران بعد از شرکت در برنامه توانبخشی قلبی بصورت معنی داری افزایش یافته بود(از 70/6 به 92/9 معادل متابولیکی، p<0.0001). میزان افزایش این متغیر در بررسی نتایج پرسشنامه DUKE نیز معنی دار بود(p<0.0003). کسر جهشی بیماران در اندازه گیری دستی و اتوماتیک افزایش معنی داری به ترتیب p<0.01 وp=0.05 نشان داده بود. تعداد ضربان قلب و فشار خون سیستولیک بیماران در زمان استراحت بعد از شرکت در برنامه توانبخشی قلبی کاهش معنی داری یافته بود (به ترتیب p<0.003 و p=0.01) ولی فشار خون دیاستولیک بیماران در زمان استراحت تغییر معنی داری نشان نداد(p>0.6 NS,). بحث و تفسیر: بعد از گذشت 5/1 تا 12 ماه از جراحی، هنوز توانائی عملکردی کافی برای زندگی عادی برخوردار نبودند و در دسته بیماران با ریسک متوسط و بالا ( کمتر از 7 معادل متابولیکی) بیماران تقسیم بندی می شدند. در حالیکه بعد از شرکت در یک دوره برنامه توانبخشی قلبی، 7/86% از کل بیماران، به درجه یک فانکشنال کلاس انجمن قلب نیویورک رسیدند و به دسته بیماران با ریسک پائین(از نظر ریسک رخداد حوادث قلبی و توانائی انجام امور زندگی روزمره و بازگشت به کار) جابجا شدند. افزایش کسر جهشی بیماران باعث کاهش معنی دار نارسائی قلبی آنها شد. لذا شرکت در برنامه های توانبخشی به بیماران جراحی دریچه ای قلب توصیه می شود. لغات کلیدی: جراحی دریچه ای قلب، توانبخشی قلبی، ظرفیت توانائی عملکردی
 

استفاده از مقالات و اخبار سايت تنها با ذكر نام سايت و ماخذ بلامانع است