کاربر میهمان، به سايت انجمن قلب و عروق و تنفس ايران خوش آمدید
 

جستجو در مقالات بر اساس :

 
نام مقاله : اهميت فاز 1 توانبخشي قلبي و بررسي ميزان اجراي آن در بيمارستانهاي شهر تهران   ( تعداد دفعات نمايش : 2258 بار )
موضوع مقاله : توانبخشي قلبي
نويسنده : رضا قلمقاش* ؛ بابک گوشه2؛ عليرضا بذرافشان1؛ محمد رضا کيهاني3؛ موسي برزگري1؛ اعظم حسيني1

چکیده

مقدمه: مطالعات محدودی از مجموعه تحقیقات توانبخشی قلبی به اهمیت و درصد اجرای کامل فاز یک بیدر زمان بستری در بیمارستان توجه کافی نموده اند . هدف از این مطالعه، بررسی و بحث پیرامون اهمیت و میزان اجرای صحیحِ برنامه های توانبخشی قلبی فاز یک، در بیمارستانهای شهر تهران بوده است.

روش ها: تعداد 11 بیمارستان از بین مراکز بیمارستانی دانشگاهی و خصوصیِ دارای بخش جراحی قلب شهر تهران بصورت تصادفی جهت انجام این بررسی انتخاب شدند. بمنظور تعیین میزان اجرای برنامه های توانبخشی قلبی در این بیمارستانها از پرسشنامه تهیه شده بر طبق ضوابط انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس آمریکا برای این منظور استفاده شد. پرسشنامه ها توسط افراد دوره دیده جهت تکمیل توسط مدیر گروه توانبخشی قلبی بیمارستانهای مربوطه طی مدت 2 هفته ارسال گردید. پرسشنامه مذکور مشتمل بر ده مورد پرسش تخصصی با امتیازهای متفاوت، بمنظور ارزیابی میزان اجرای برنامه های فاز یک توانبخشی قلب و عروق و تنفس استفاده شده است. از امتیاز بدست آمده در بررسی نتایج پرسشنامه ها، بمنظور تعیین میزان اجرای برنامه های فاز یک توانبخشی قلبی در محاسبات آماری مربوطه و در نرم افزار SPSS استفاده شد.  

نتایج: نتایج بدست آمده از تکمیل پرسشنامه های مذکور، دلالت بر این داشت که فقط در حدود 10% از بیمارستانهای دارای جراحی قلب، برنامه توانبخشی قلبی فاز یک، بصورت نسبتا جامع در حال انجام بوده است (P=0.07). امتیاز های بدست آمده بسیار پائین تر از حد استاندارد بین اللملی بود و در بعضی بیمارستانها در حد صفر بدست آمد.

بحث و تفسیر: با توجه به اینکه رکن برنامه های توانبخشی قلبی، در فاز یک گذاشته می شود و اجرای صحیح آن تاثیر مستقیم بر شرکت بیماران در فاز­های بعدی برنامه های توانبخشی قلبی خواهد داشت، توصیه می شود که در طراحی و اجرای این برنامه اهتمام بیشتری انجام شود.

 

لغات کلیدی: جراحي پيوند عروق کرونر- توانبخشي قلبي- بيمارستانهاي شهر تهران

 

استفاده از مقالات و اخبار سايت تنها با ذكر نام سايت و ماخذ بلامانع است