کاربر میهمان، به سايت انجمن قلب و عروق و تنفس ايران خوش آمدید
 

 
 
نام تصوير : قلب من می تواند
توضيحات : معرفی اولیه توانبخشی قلبی در نشریات