کاربر میهمان، به سايت انجمن قلب و عروق و تنفس ايران خوش آمدید
 

عنوان خبر :  تندى ضربان مرگ قلبى در ايران!

منبع خبر :  فرهنگ آشتی

شرح خبر :  نتايج بررسى ها نشان مى دهد که بيماران قلبى و عروقى در جهان و ايران، به علت شتاب در مسير زندگى ماشيني؛ به سرعت در حال افزايش است و مى بايست از همين امروز تدابيرى انديشيد تا مانع از کاهش سن مرگ قلبى در کشور شد.‌به گزارش مهر، دوم مهر ، روز جهانى قلب نامگذارى شده‌ ‌است تا بهانه اى باشد براى پرداختن به وضعيت بيماريهاى قلبى و عروقى که متاسفانه‌ ‌بيشترين علت مرگ و ميرها را به خود اختصاص داده است. به طورى که در سال 1910، ‌‌10 ‌درصد مرگ و ميرها در دنيا به علت بيماريهاى قلبى و عروقى بوده است اما اين وضعيت در‌ ‌سال 2000 به 50 درصد رسيد و پيش بينى شده است اين آمار در سال 2020 به 75 درصد مرگ‌‌ ‌و ميرهاى شايع در جهان برسد.‌‌کلانشهر تهران، همواره با مشکلات زيادى دست و پنجه نرم مى کند که آمار بالاى مرگ‌‌ ‌و مير به علت بيماريهاى قلب نيز، از جمله مواردى است که نمى توان نسبت به آن بى‌ ‌اعتنا بود. اين مهم را مى توان در آمار سازمان بهشت زهرا (س) نيز جستجو کرد و متوجه‌ ‌شد که بر اساس آخرين آمار از مرگ و مير در تهران که از سوى سازمان بهشت زهرا (س)‌‌ ‌اعلام شده است، ايست قلبى با 87/9 درصد، همچنان شايع ترين علت فوت تهرانى‌ ‌ها است.‌‌دکتر محمود الله وردي، جراح و متخصص قلب و عروق مى گويد: بروز ايست قلبى تا سن45 ‌‌‌ ‌سالگى‌ در مردان‌ بيش‌ از زنان‌ است اما پس‌ از آن‌ برابر است.‌‌‌‌او، ايست قلبى را حالتى عنوان مى کند که طى آن ضربان قلب کاملا از بين مى ‌رود.‌ ‌الله وردى درادامه مى افزايد: ايست تنفسى اوليه ظرف دقايقى کوتاه باعث ايست قلبى مى‌ ‌‌‌شود و ايست قلبى اوليه نيز به سرعت به ايست تنفسى مى ‌انجامد. تاخير در درمان‌‌‌ ‌حتى‌ براى 3 تا 5 دقيقه‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ مرگ‌ يا آسيب‌‌‌ ‌دائمى‌ مغز شود.‌‌به گفته اين جراح و متخصص قلب و عروق؛ استرس، ديابت‌ شيرين‌، مصرف‌ برخى داروها‌ ‌که ريتم‌ قلب‌ را دچار اختلال‌ مى کند، ادرارآورها که مى‌ تواند باعث‌ کاهش‌‌‌ ‌پتاسيم‌ خون شود، آدرنالين يا هر دارويى‌ که‌ فشار خون‌ را در يک‌ بيمار قلبى‌‌‌ ‌افزايش‌ دهد، از عوامل‌ افزايش ‌دهنده‌ خطر ايست قلبى هستند.‌ ‌بيماريهاى قلبى و عروقي، بيشتر در کشورهاى در حال توسعه رخ مى دهد و از هر دو‌ ‌مرگ، يکى به خاطر بيماريهاى قلبى است. 35 درصد جمعيت در کشورهاى در حال توسعه و‌‌ ‌صنعتى از فشار خون بالا که يک فاکتور مهم در حوادث عروق قلب و مغز است، در رنج بوده‌‌ ‌و متاسفانه 25 درصد آنان از بيمارى خود بى اطلاع هستند و 50 درصد مبتلايان هرگز‌‌ ‌درمان صحيح نشده اند.‌ ‌دکتر رضا قلمقاش، رئيس انجمن توانبخشى قلب و عروق و تنفس ايران با اشاره به کاهش‌ ‌سن ابتلا به بيماريهاى قلبى و عروقي، نسبت به عدم توجه جامعه نسبت به اين وضعيت،‌ ‌منتقد است و مى گويد: نحوه زندگى مردم به عنوان مهم ترين عامل تشديد بيماريهاى قلبى‌ ‌و عروقى در کشور، تلقى مى شود.‌‌او؛ از سيگار، کم تحرکي، چربى و چاقى و همچنين استرس، به عنوان عوامل تشديد‌ ‌بيماريهاى قلبى و عروقى نام مى برد و مى افزايد: فرهنگ توجه به بيماريها و نگرانى‌ ‌هايى که از جهت افزايش آنها وجود دارد، در جامعه نهادينه نشده است.‌‌قلمقاش مى گويد: متاسفانه در بحث پيشگيرى از ابتلا به بيماريها نيز ضعيف هستيم و‌ ‌همواره منتظر مى مانيم تا بيمار شويم و بعد به فکر درمان مى افتيم.‌‌رئيس انجمن توانبخشى قلب و عروق و تنفس ايران نسبت به بالا رفتن سهم 50 درصدى‌‌ ‌ابتلا به بيماريهاى قلبى در کشور هشدار مى دهد و مى افزايد: متاسفانه ادامه چنين‌ ‌روندي، باعث خواهد شد که بزودى با بحران کاهش سن بيماران قلبى مواجه شويم.‌ ‌دکتر رشيد رمضاني، معاون بيماريهاى غيرواگير مرکز مديريت بيمارى هاى وزارت‌ ‌بهداشت مى گويد: در ايران، از هر 100 هزار مورد بيمارى قلبى عروقي، 167 مورد منجر‌‌ ‌به مرگ شده که بايد علاوه بر کاهش اين آمار براى جلوگيرى از روند رو به افزايش آن‌ ‌در سالهاى بعد جلوگيرى کرد.‌‌‌‌رمضاني، از سرطان ها، ديابت، بيماريهاى قلبى عروقى و سکته‌ هاى مغزى و قلبي، به‌ ‌عنوان شايع ترين بيماريهاى غيرواگير يا مزمن نام مى برد و مى افزايد: تغذيه ناسالم‌ ‌و افزايش وزن، خطر بيماريهاى عروق کرونر و عروق تنظيم کننده قلب را بيشتر مى‌ ‌کند.‌‌دکتر رضا قلمقاش، رئيس انجمن توانبخشى قلب و عروق و تنفس ايران با تاکيد بر‌ ‌اينکه بيمارى قلبي، فرد را در سن بارورى اقتصادى معلول مى کند، مى افزايد: در‌ ‌سالهاى دور، اهداف درمان فقط کاهش ميزان مرگ و مير بود اما امروزه درمانها فقط به‌ ‌دفع بيمارى ختم نمى شود و افزايش بهبهود کيفيت زندگى مردم، نکته اى است که به آن‌ ‌توجه مى شود.‌‌او با اشاره به عوارض ناشى از بيماريهاى قلبى و عروقى که مدام در حال افزايش‌‌ ‌است، مى گويد: اگر بخواهيم رويکردى جامع از درمان داشته باشيم، بايد چهار جنبه‌ ‌جسمي، روحي، اجتماعى و معنوى را مدنظر قرار دهيم. زيرا، بيمارى قلبى علاوه بر اينکه‌ ‌جسم را معلول مى کند، باعث مى شود فرد دچار افسردگى شده و روحيات برهم ريخته اى‌ ‌داشته باشد.‌ ‌رئيس انجمن توانبخشى قلب و عروق و تنفس ايران همچنين به مسائل معنوى که در اثر‌ ‌بيماري، فرد را درگير مى سازد، اشاره مى کند و مى افزايد: فاکتورهاى بسيار مهمى در‌ ‌کيفيت زندگى وابسته به سلامت دخيل است که مهم ترين آن، اين است که فرد بايد بتواند‌ ‌زندگى روزمره خود را با کمترين محدوديت انجام دهد.‌‌او ادامه مى دهد: در واقع، بازتوانى به دنبال فراهم آوردن امکان زندگى روزمره در‌ ‌سطح توقعات فرد، با حداقل محدوديت هاى فيزيکى و روحى است که از آن به عنوان زندگى‌ ‌با کيفيت ياد مى کنيم.‌‌


عنوان خبر :  قلب سالم با تغيير شيوه زندگي (گزارشي به مناسبت دوم مهر روز جهاني قلب)

منبع خبر :  خبرگزاری جمهوری اسلامی

شرح خبر :   داخلي. اجتماعي. بهداشت. سلامت. قلب. روزجهاني. دوم مهرماه برابربا‪ ۲۴‬سپتامبر روز جهاني قلب نامگذاري شده تا بهانه‌اي باشد براي پرداختن به‌وضعيت بيماري‌هاي قلبي و عروقي كه نخستين علت مرگ‌ومير را به خود اختصاص داده است. براساس گزارش سازمان جهاني بهداشت درسال ‪ ۲۰۰۰‬ميلادي بيماري‌هاي قلبي و عروقي ‪ ۵۰‬درصد علت مرگ ا محسوب مي‌شد و پيش بيني شده است اين آمار در سال ‪ ۲۰۲۰‬ميلادي به ‪ ۷۵‬درصد مرگ وميرهاي شايع در جهان برسد. به گزارش ايرنا، نتايج بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه‌سن بيماران قلبي و عروقي در جهان و ايران به علت تغيير شيوه زندگي به‌سرعت درحال افزايش است و بايد از همين امروز تدابيري انديشيد تا مانع از كاهش سن " مرگ قلبي " در كشور شد. ‪۳۵‬درصد جمعيت كشورهاي درحال توسعه وصنعتي از فشارخون بالا كه يك فاكتور مهم در بروز بيماري قلب است، در رنج‌بوده و ‪ ۲۵‬درصد آنان از بيماري خود بي‌اطلاع هستند و ‪ ۵۰‬درصد مبتلايان هرگز درمان صحيح نشده‌اند. دكتر"محمود راستي" يكي‌ازجراحان قلب و عروق در گفت‌وگو با خبرنگار ايرنا، بروزايست قلبي راتا سن ‪ ۴۵‬سالگي در مردان بيش از زنان دانست و گفت كه بعد از اين سن بروز اين بيماري در مرد و زن برابر است. وي، توضيح داد: ايست قلبي حالتي است كه طي آن ضربان قلب كاملا از بين مي‌رود و تاخير در درمان حتي براي سه تا پنج دقيقه ممكن است باعث مرگ يا آسيب دائمي مغز شود. راستي گفت: استرس، ديابت، مصرف برخي داروها كه ريتم قلب را دچار اختلال مي‌كند، آدرنالين يا هر دارويي كه فشار خون را در يك بيمار قلبي افزايش دهد، از عوامل افزايش‌دهنده خطر ايست قلبي هستند. دكتر "رضا قلمقاش" رييس انجمن توانبخشي قلب و عروق و تنفس ايران نيز با اشاره به كاهش سن ابتلا به بيماري‌هاي قلبي وعروقي، نسبت به عدم توجه جامعه نسبت به اين وضعيت، انتقاد كرد. وي افزود: سيگار، كم تحركي، چربي، چاقي و استرس به عنوان عوامل تشديد بيماري‌هاي قلبي و عروقي است و فرهنگ توجه به بيماري‌ها و نگراني‌ها در مورد افزايش آنها در جامعه نهادينه نشده است. رييس انجمن توانبخشي قلب وعروق وتنفس ايران بابيان اينكه دربحث پيشگيري از ابتلا به بيماري‌ها نيز ضعيف هستيم، گفت: همواره منتظر مي‌مانيم تا بيمار شويم و بعد به فكر درمان مي‌افتيم و اگر بخواهيم رويكردي جامع از درمان داشته باشيم، بايد چهار جنبه جسمي، روحي، اجتماعي و معنوي را مدنظر قرار دهيم. وي توضيح داد: بيماري قلبي علاوه‌براينكه جسم را معلول مي‌كند،باعث مي‌شود فرد دچار افسردگي شده و روحيات برهم ريخته‌اي داشته باشد. "قلمقاش" تاكيد كرد كه‌بازتواني مي‌تواند از وقوع ‪ ۲۶‬درصد مرگ وميرها بر اثر بيماري‌هاي قلبي، جلوگيري كند. وي بااشاره به اينكه انجام بازتواني مي‌تواند تا ‪ ۲۱‬درصد از رخداد سكته در بيماران قلبي جلوگيري كند، تصريح كرد: اگر بخواهيم نگاهي به عوارض و هزينه‌هاي ناشي از سكته در بيماران قلبي داشته‌باشيم، متوجه اهميت بازتواني خواهيم شد. به گفته وي، با انجام توانبخشي قلبي و بازتواني تنفسي ، مي‌توان تا ‪۱۳‬ درصد از انجام عمل جراحي و تا ‪ ۱۹‬درصد از نياز بيماران قلبي و عروقي به انجام آنژيوگرافي جلوگيري كرد. وي خاطرنشان كرد: پيروي از يك رژيم غذايي مناسب ، انجام حركات ورزشي، پياده‌روي، كم‌كردن ميزان نمك غذا ، نكشيدن سيگار ، دوري از تنش‌هاي عصبي و استفاده ازروش‌هاي مهار استرس و درنهايت بهبود در نحوه زندگي، تا حد بسيار مطلوبي از ابتلا به بيماريهاي قلبي و عروقي جلوگيري مي‌كند. ارسال خبر: ۱۳:۳۳ ‪یکشنبه، ۱ مهر ۱۳۸۶‬ نسخه قابل چاپ


عنوان خبر :  كاهش 26 درصدي مرگ و مير بيماران قلبي با انجام بازتواني

منبع خبر :  روزنامه همبستگی

شرح خبر :  رييس انجمن توانبخشي قلب و عروق و تنفس ايران تاكيد كرد: بازتواني مي‌تواند از وقوع 26درصد مرگ و ميرها بر اثر بيماريهاي قلبي، جلوگيري كند. رضا قلمقاش سپس به اهميت مقوله بازتواني و نقش آن در ارتقاء كيفيت زندگي بيماران قلبي اشاره كرد و افزود: متاسفانه مبحث بازتواني به عنوان يك رشته پزشكي، هنوز در ايران جايگاهي ندارد و همين مسأله باعث شده كه بيماران قلبي با مشكلات زيادي در ادامه زندگي خود مواجه باشند.رييس انجمن توانبخشي قلب و عروق و تنفس ايران با تاكيد بر اينكه عامل اصلي مرگ و مير در دنيا، تصلب شريان است، گفت: امروزه از جراحي عروق كرونر قلب، به عنوان يك بيماري فرسايشي ياد مي‌شود كه بازتواني فرد بيمار مي‌تواند در كاهش اين وضعيت موثر باشد.


صفحه قبلي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-14  صفحه بعدي