کاربر میهمان، به سايت انجمن قلب و عروق و تنفس ايران خوش آمدید
 

عنوان خبر :  پایگاه سنجش ریسک رخداد حوادث قلبی راه اندازی شد

منبع خبر :  خبرنگاران جوان

شرح خبر :  

برای اولین بار در کشور :

به منظور پیش بینی احتمال رخداد حوادث قلبی در افراد جامعه و با هدف جمع آوری اطلاعات اولیه ، پایگاه سنجش ریسک رخداد حوادث قلبی به همت محققین انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس ایران، برای عموم مردم در کشور راه اندازی شد. در این پایگاه ، کلیه افراد جامعه قادر خواهند بود با مراجعه به سایت اینترنتی انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس ایران، و بصورت رایگان نسبت به پیش بینی احتمال ابتلا به بیماریهای عروق کرونر در خود و خانواده اقدام نمایند.

بیماریهای قلب و عروق حدود 50% عامل مرگ ومیر در دنیاست و تا سال 2010 نیز عامل اول مرگ ومیر دردنیا باقی خواهد ماند. دربین 3 درمان متداول این بیماریها- پیشگیری و بازتوانی، دارو درمانی و جراحی- موثرترین درمان در حفظ سلامت جامعه درمانهای پیشگیری و بازتوانی شناخته شده است، و در این بین نیز اولین قدم، آشنائی افراد جامعه با قرارگیری در حوزه خطرزا می باشد که از اهمیت ویژه ای برخودار است.

برای اولین بار این طرح در انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس اروپا بصورت آنلاین و با نام Hearth Score انجام شده است و پروفسور هوگو سانر ریاست این انجمن- میزان تاثیر آن را بر کاهش درصد رخداد حوادث عروق کرونر بسیار موثر خوانده و معنی دار معرفی می نماید. این طرح که منطبق بر منابع علمی روز دنیا و با استعانت از اطلاعات اداره کنترل بیماریهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به فارسی راه اندازی شده است در نوع خود در کشور و در آسیا بی نظیر است و توقع می رود ضمن اطلاع رسانی به بیماران و افراد جامعه ، اطلاعات غنی را در اختیار جامعه علمی کشور قرار دهد.

دکتر رضا قلمقاش ریاست انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس ایران، پیشگیری اولیه و ثانویه و فعالیت در راه کنترل بیماریهای قلب و عروق را جزو اهداف اصلی و اولیه انجمن معرفی می نمایند و اظهار امیدواری کردند تا در قدم بعدی با طراحی نرم افزار های فارسی در این زمینه، بررسی ریسک رخداد حوادث قلبی و آموزش به بیماران در راه پیشگیری و تعدیل نحوه زندگی، جزو معاینات روتین مطبها و مراکز درمانی قلب و عروق کشور در آید. کلیه این اقدامات رایگان است و اطلاعات بیماران به صورت کاملا محرمانه محفوظ خواهد ماند.

این پایگاه سنجش در سایت اینترنتی انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس ایران “ www.ICRA.ir ” از روز 2 مرداد همزمان با روز فیزیوتراپی آماده بهره برداری برای عموم می باشد.

با تشکر

دکتر رضا قلمقاش  ،  ریاست انجمن

عنوان خبر :  پایگاه سنجش ریسک رخداد حوادث قلبی

منبع خبر :  ایرنا

شرح خبر :  

برای اولین بار در کشور :

به منظور پیش بینی احتمال رخداد حوادث قلبی در افراد جامعه و با هدف جمع آوری اطلاعات اولیه ، پایگاه سنجش ریسک رخداد حوادث قلبی به همت محققین انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس ایران، برای عموم مردم در کشور راه اندازی شد. در این پایگاه ، کلیه افراد جامعه قادر خواهند بود با مراجعه به سایت اینترنتی انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس ایران، و بصورت رایگان نسبت به پیش بینی احتمال ابتلا به بیماریهای عروق کرونر در خود و خانواده اقدام نمایند.

بیماریهای قلب و عروق حدود 50% عامل مرگ ومیر در دنیاست و تا سال 2010 نیز عامل اول مرگ ومیر دردنیا باقی خواهد ماند. دربین 3 درمان متداول این بیماریها- پیشگیری و بازتوانی، دارو درمانی و جراحی- موثرترین درمان در حفظ سلامت جامعه درمانهای پیشگیری و بازتوانی شناخته شده است، و در این بین نیز اولین قدم، آشنائی افراد جامعه با قرارگیری در حوزه خطرزا می باشد که از اهمیت ویژه ای برخودار است.

برای اولین بار این طرح در انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس اروپا بصورت آنلاین و با نام Hearth Score انجام شده است و پروفسور هوگو سانر ریاست این انجمن- میزان تاثیر آن را بر کاهش درصد رخداد حوادث عروق کرونر بسیار موثر خوانده و معنی دار معرفی می نماید. این طرح که منطبق بر منابع علمی روز دنیا و با استعانت از اطلاعات اداره کنترل بیماریهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به فارسی راه اندازی شده است در نوع خود در کشور و در آسیا بی نظیر است و توقع می رود ضمن اطلاع رسانی به بیماران و افراد جامعه ، اطلاعات غنی را در اختیار جامعه علمی کشور قرار دهد.

دکتر رضا قلمقاش ریاست انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس ایران، پیشگیری اولیه و ثانویه و فعالیت در راه کنترل بیماریهای قلب و عروق را جزو اهداف اصلی و اولیه انجمن معرفی می نمایند و اظهار امیدواری کردند تا در قدم بعدی با طراحی نرم افزار های فارسی در این زمینه، بررسی ریسک رخداد حوادث قلبی و آموزش به بیماران در راه پیشگیری و تعدیل نحوه زندگی، جزو معاینات روتین مطبها و مراکز درمانی قلب و عروق کشور در آید. کلیه این اقدامات رایگان است و اطلاعات بیماران به صورت کاملا محرمانه محفوظ خواهد ماند.

این پایگاه سنجش در سایت اینترنتی انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس ایران “ www.ICRA.ir ” از روز 2 مرداد همزمان با روز فیزیوتراپی آماده بهره برداری برای عموم می باشد.

با تشکر

دکتر رضا قلمقاش  ،  ریاست انجمن

عنوان خبر :  پایگاه سنجش ریسک رخداد حوادث قلبی از نسخه آزمایشی از روز 2 مرداد به نسخه اصلی تبدیل شد.

منبع خبر :  ایسنا

شرح خبر :  

برای اولین بار در کشور :

به منظور پیش بینی احتمال رخداد حوادث قلبی در افراد جامعه و با هدف جمع آوری اطلاعات اولیه ، پایگاه سنجش ریسک رخداد حوادث قلبی به همت محققین انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس ایران، برای عموم مردم در کشور راه اندازی شد. در این پایگاه ، کلیه افراد جامعه قادر خواهند بود با مراجعه به سایت اینترنتی انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس ایران، و بصورت رایگان نسبت به پیش بینی احتمال ابتلا به بیماریهای عروق کرونر در خود و خانواده اقدام نمایند.

بیماریهای قلب و عروق حدود 50% عامل مرگ ومیر در دنیاست و تا سال 2010 نیز عامل اول مرگ ومیر دردنیا باقی خواهد ماند. دربین 3 درمان متداول این بیماریها- پیشگیری و بازتوانی، دارو درمانی و جراحی- موثرترین درمان در حفظ سلامت جامعه درمانهای پیشگیری و بازتوانی شناخته شده است، و در این بین نیز اولین قدم، آشنائی افراد جامعه با قرارگیری در حوزه خطرزا می باشد که از اهمیت ویژه ای برخودار است.

برای اولین بار این طرح در انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس اروپا بصورت آنلاین و با نام Hearth Score انجام شده است و پروفسور هوگو سانر ریاست این انجمن- میزان تاثیر آن را بر کاهش درصد رخداد حوادث عروق کرونر بسیار موثر خوانده و معنی دار معرفی می نماید. این طرح که منطبق بر منابع علمی روز دنیا و با استعانت از اطلاعات اداره کنترل بیماریهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به فارسی راه اندازی شده است در نوع خود در کشور و در آسیا بی نظیر است و توقع می رود ضمن اطلاع رسانی به بیماران و افراد جامعه ، اطلاعات غنی را در اختیار جامعه علمی کشور قرار دهد.

دکتر رضا قلمقاش ریاست انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس ایران، پیشگیری اولیه و ثانویه و فعالیت در راه کنترل بیماریهای قلب و عروق را جزو اهداف اصلی و اولیه انجمن معرفی می نمایند و اظهار امیدواری کردند تا در قدم بعدی با طراحی نرم افزار های فارسی در این زمینه، بررسی ریسک رخداد حوادث قلبی و آموزش به بیماران در راه پیشگیری و تعدیل نحوه زندگی، جزو معاینات روتین مطبها و مراکز درمانی قلب و عروق کشور در آید. کلیه این اقدامات رایگان است و اطلاعات بیماران به صورت کاملا محرمانه محفوظ خواهد ماند.

این پایگاه سنجش در سایت اینترنتی انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس ایران “ www.ICRA.ir ” از روز 2 مرداد همزمان با روز فیزیوتراپی آماده بهره برداری برای عموم می باشد.

با تشکر

دکتر رضا قلمقاش  ،  ریاست انجمن

صفحه قبلي 1-10 11 12 13 14  صفحه بعدي