کاربر میهمان، به سايت انجمن قلب و عروق و تنفس ايران خوش آمدید
 

كاربر گرامي اين انجمن تمام اطلاعات درج شده شما در اين سايت را محرمانه تلقي كرده و بدون اجازه صريح شما از ارائه اين اطلاعات به سايرين خودداري مي نمايد . وب سايت رسمي انجمن توانبخشي قلب و عروق و تنفس ايران با استفاده از فرمهاي آنلاين تماس كاربران ، تشكيل پرونده ريسك قلبي و ... اطلاعات متقاضي را دريافت و تنها در جهت تشكيل پرونده پزشكي و موارد درخواستي از آنها استفاده نموده و در ساير موارد ( من جمله موارد تبليغاتي و ... ) از آن استفاده نخواهد كرد