کاربر میهمان، به سايت انجمن قلب و عروق و تنفس ايران خوش آمدید
 

1) برگزاری سمینارهای عمومی و تخصصی
2) ایجاد همایش ها و گنگره های علمی و عمومی
3) چاپ کتب و نشریات
4) ایجاد سایت های اطلاع رسانی
5) تهیه و چاپ مقالات علمی تخصصی و عمومی
6) ارتباط با رسانه های عمومی از جمله مطبوعات و صداوسیما جهت اطلاع رسانی گسترده
7) ایجاد یک پل ارتباطی قوی و کارآمد بین مردم و متخصصین جهت رشد آگاهی عمومی