کاربر میهمان، به سايت انجمن قلب و عروق و تنفس ايران خوش آمدید
 

نام و نام خانوادگی :  فخرالدین نورمحمدی

مدرک تحصیلی :  قلب و عروق

رشته تحصیلی :  دکتری تخصصی


نام و نام خانوادگی :  اسماعیل ابراهیمی

مدرک تحصیلی :  فیزیوتراپی

رشته تحصیلی :  دکتری تخصصی - استاد دانشگاه


نام و نام خانوادگی :  بابک گوشه

مدرک تحصیلی :  قلب و عروق

رشته تحصیلی :  دکتری تخصصی


نام و نام خانوادگی :  حسن عشایری

مدرک تحصیلی :  نوروسایکیاتریس

رشته تحصیلی :  استاد دانشگاه و فوق متخصص


نام و نام خانوادگی :  اعظم حسینی

مدرک تحصیلی :  فیزیوتراپی

رشته تحصیلی :  کارشناسی


نام و نام خانوادگی :  رضا قلمقاش

مدرک تحصیلی :  فیریوتراپی و توانبخشی

رشته تحصیلی :  PhD در طب ورزش


1 2  صفحه بعدي